Payment Methods | ช่องทางการชำระเงิน​

ปัจจุบัน ลูกค้าของ Charmmy สามารถเลือกชำระเงินได้ 2 ช่องทางได้แก่ ผ่านทางInternet Banking /ธนาคาร และ บัตรเครดิต/เดบิต

Credit Card Processing | เครดิตการ์ด

ชำระเงินค่าสินค้าผ่าน : บัตรเครดิต / บัตรเดบิต วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, เจซีบี และยูเนี่ยนเพย์

Internet banking Processing | อินเตอร์เนตแบงค์กิ้ง

ชำระเงินค่าสินค้าผ่าน : อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง สามารถรับชำระผ่านระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อกับ internet banking สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Loading cart ⌛️ ...
0